--- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ---
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา
สินค้าที่คุณ Pasakorn02 ปิดประกาศในขณะนี้ (Pasakorn02's Current Auctions)
หัวข้อสินค้า ราคา ครั้ง ปิดประมูล
 [END]เหรียญพระพิฆเนศ หลังเรียบ โค๊ด นะ และตัวเลข  (LB) Res-met290-21 ต.ค. 60(18:39)  
 เหรียญพระพิฆเนศ หลังเรียบ โค๊ด นะ และตัวเลข  (LB) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:39)  
 A1 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:19)  
 A2 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:20)  
 A3 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:20)  
 A4 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:21)  
 A5 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:21)  
 A6 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:21)  
 A7 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:22)  
 A8 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:22)  
 A9 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:23)  
 A10 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:24)  
 A11 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:24)  
 A12 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:24)  
 A13 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:25)  
 A14 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:25)  
 A15 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:26)  
 A16 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:26)  
 A17 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:26)  
 A18 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:27)  
 A19 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:27)  
 A20 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:28)  
 A21 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:28)  
 A22 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:28)  
 A23 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:29)  
 A24 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:29)  
 A25 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:30)  
 A26 อากรแสตมป์เก่า ฮ่องกง สภาพใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(19:30)  
 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่5 อนุรักษ์ชาติ สภาพสวย  (LI) Res-met990-23 ต.ค. 60(19:44)  
 [END]ดววงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค10ดวง ปี 2506  (LD) Res-met190-21 ต.ค. 60(20:53)  
 ดววงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค4ดวง ปี 2506  (LD) Res-met90-22 ต.ค. 60(20:54)  
 ดววงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค10ดวง ปี 2506  (LD) Res-met190-23 ต.ค. 60(20:55)  
 [END]Z1 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(13:59)  
 [END]Z2 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:00)  
 Z2 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:00)  
 [END]Z3 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:01)  
 Z3 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:01)  
 [END]Z4 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:02)  
 Z4 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:02)  
 [END]Z5 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:03)  
 Z5 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:03)  
 [END]Z6 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:03)  
 Z6 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:04)  
 Z7 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:04)  
 Z8 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:04)  
 [END]Z9 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:05)  
 Z9 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:05)  
 [END]Z10 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:06)  
 Z10 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:06)  
 Z11 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:06)  
 [END]Z11 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:07)  
 Z12 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:07)  
 [END]Z12 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:07)  
 [END]Z13 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:08)  
 Z13 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:08)  
 Z14 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:09)  
 [END]Z14 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:09)  
 [END]Z15 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:09)  
 Z15 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:10)  
 Z16 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:10)  
 [END]Z16 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:10)  
 [END]Z17 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:11)  
 Z17 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:11)  
 Z18 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:11)  
 [END]Z18 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:12)  
 [END]Z19 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:12)  
 Z19 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:12)  
 [END]Z20 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:13)  
 Z20 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:13)  
 Z21 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:13)  
 [END]Z21 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:14)  
 [END]Z22 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:14)  
 Z22 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:14)  
 [END]Z23 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:15)  
 Z23 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:16)  
 [END]Z24 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:16)  
 [END]Z24 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:17)  
 Z24 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:17)  
 Z24 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:19)  
 Z25 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:21)  
 Z26 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:21)  
 [END]Z26 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:22)  
 [END]Z27 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:22)  
 Z27 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:23)  
 Z28 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:23)  
 Z29 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:23)  
 [END]Z29 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:24)  
 [END]Z30 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:24)  
 Z30 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:24)  
 Z31 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:25)  
 [END]Z31 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:25)  
 [END]Z32 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:25)  
 Z32 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:26)  
 Z33 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:26)  
 Z34 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:26)  
 [END]Z34 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:26)  
 Z35 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:27)  
 [END]Z35 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:27)  
 [END]Z36 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:28)  
 Z36 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:28)  
 Z37 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:28)  
 [END]Z37 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:29)  
 [END]Z38 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:30)  
 [END]Z39 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:30)  
 [END]Z40 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-21 ต.ค. 60(17:31)  
 Z40 ภาพถ่ายรัชกาลที่ 5 ขาวดำ ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met15-22 ต.ค. 60(17:32)  
 [END]เหรียญที่ระลึกเก่า พระปิยมหาราช เนื้อโลหะทองแดง  (LI) Res-met2990-21 ต.ค. 60(16:16)  
 [END]เหรียญที่ระลึกเก่ารัชกาลที่6 ทรงพระเยาว์   (LI) Res-met1990-21 ต.ค. 60(17:18)  
 [END]ดววงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค4ดวง ปี 2506  (LD) Res-met90-21 ต.ค. 60(21:26)  
 ดววงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค4ดวง ปี 2506  (LD) Res-met90-22 ต.ค. 60(21:26)  
 [END]ดวงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค10ดวง ปี 2506  (LD) Res-met190-21 ต.ค. 60(22:27)  
 ดววงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค10ดวง ปี 2506  (LD) Res-met190-23 ต.ค. 60(21:27)  
 [END]H1 เหรียญที่ระลึกจัดสร้างเทวรูปพระคลัง ปี 2556   (LH) Res-met990-21 ต.ค. 60(21:28)  
 [END]M1 เหรียญกษาปณ์ไทยเงิน ร9 ครองราชย์ 25 ปี   (LB) Res-met790-21 ต.ค. 60(21:58)  
 P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-22 ต.ค. 60(16:59)  
 P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-23 ต.ค. 60(16:59)  
 P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-24 ต.ค. 60(17:00)  
 [END]พระพุทธโสธรเนื้อเรซิ่นกระเบื้องโบสถ์ ปี พศ 2536   (LH) Res-met190-21 ต.ค. 60(22:00)  
 พระบูชาเก่า ศิลปะสุโขทัย หน้าตัก 6นิ้ว เนื้อโลหะ  (LH) Res-met2500-22 ต.ค. 60(17:01)  
 [END]D23 ชุดเหรียญพระพิฆเนศวร สำนักช่างสินหมู่ กรมศิลปา  (LB) Res-met990-21 ต.ค. 60(22:01)  
 D23 ชุดเหรียญพระพิฆเนศวร สำนักช่างสินหมู่ กรมศิลปา  (LB) Res-met990-23 ต.ค. 60(22:02)  
 [END]F7 ชีทแสตมป์เกาหลีใต้ จำนวน 1 ใบ สภาพสวย  (LD) Res-met50-21 ต.ค. 60(22:02)  
 [END]fF10 ชีทแสตมป์เกาหลีใต้ จำนวน 1 ใบ สภาพสวย  (LD) Res-met50-21 ต.ค. 60(22:03)  
 [END]F9 ชีทแสตมป์เกาหลีใต้ จำนวน 1 ใบ สภาพสวย  (LD) Res-met50-21 ต.ค. 60(22:03)  
 [END]F8 ชีทแสตมป์เกาหลีใต้ จำนวน 1 ใบ สภาพสวย  (LD) Res-met50-21 ต.ค. 60(22:04)  
 พระบูชากำแพงศอก วัดโพธาราม จ.สุพรรณบุรี ปี2505  (LH) Res-met990-22 ต.ค. 60(16:04)  
 พระบูชากำแพงศอก วัดโพธาราม จ.สุพรรณบุรี ปี2505  (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(16:04)  
 F11 ชีทแสตมป์เกาหลีใต้ จำนวน 1 ใบ สภาพสวย  (LD) Res-met50-22 ต.ค. 60(22:05)  
 [END]รูปหล่อพระแปลกไม่มีหน้าตา เศียรโต ฐานสูง   (LH) Res-met790-21 ต.ค. 60(22:05)  
 เหรียญพระพิฆเนศ หลังเรียบ โค๊ด นะ และตัวเลข  (LB) Res-met290-23 ต.ค. 60(22:06)  
 เหรียญพระพิฆเนศ หลังเรียบ โค๊ด นะ และตัวเลข  (LB) Res-met290-24 ต.ค. 60(22:06)  
 ชุดเหรียญพระพิฆเนศ ช่างสิหมู่ กรมศิลปากร 3 เหรียญ  (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(22:07)  
 ชุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร รุ่นกองทุน 53   (LH) Res-met990-22 ต.ค. 60(22:07)  
 [END]รูปหล่อพระวิษณุกรรมบนกระเบื้องเก่า ปี พศ 2556  (LH) Res-met1990-21 ต.ค. 60(22:08)  
 P3 ภาพภ่ายเก่ารัชกาลที่5 ขาวดำ รวม 10ใบ 4คูณ6นิ้ว  (LG) Res-met200-22 ต.ค. 60(17:08)  
 [END]Y10 เหรียญสมเด็จนางพญาจิตรลดา สถ ปี พ.ศ.2535   (LH) Res-met1490-21 ต.ค. 60(22:09)  
 C2 แผ่นซีดีเพลงวงคาราบาว ชุด ชึวิตสัมพันธ์ 2แผ่น  (LA) Res-met390-23 ต.ค. 60(19:20)  
 C3 แผ่นซีดีเพลงวงคาราบาว ชุด เวลคัม ทู ไทยแลนด์  (LA) Res-met190-23 ต.ค. 60(19:22)  
 C4 แผ่นซีดีเพลงวงคาราบาว ชุด ข้าวสีทอง  (LA) Res-met190-23 ต.ค. 60(19:23)  
 C5 แผ่นซีดีเพลงวงคาราบาว ชุดประชาธิปไตย  (LA) Res-met190-23 ต.ค. 60(19:24)  
 C6 แผ่นซีดีเพลงวงคาราบาว ชุดห้ามจอดควาย  (LA) Res-met190-23 ต.ค. 60(19:25)  
 C8 แผ่นซีดีเพลงวงคาราบาว ชุดรัก แบบ นาว นาว  (LA) Res-met190-23 ต.ค. 60(19:27)  
 C10 แผ่นซีดีเพลง อัศนี วสันต์ ชุดผักชีโรยหน้า  (LA) Res-met140-23 ต.ค. 60(19:29)  
 ๋๋J5 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่9 เนื้อโลหะชุบนิกเกิล  (LB) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:53)  
 S1 เปิดบูชาเหรียญ พระ เหมาตามบ้าน สภาพดี  (LB) Res-met190-23 ต.ค. 60(19:53)  
 F4 ชีทแสตมป์เกาหลีใต้ จำนวน 1 ใบ สภาพสวย  (LE) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:54)  
 M3 เหรียญกษาปณ์ไทยเงิน ร9 ครองราชย์ 25 ปี   (LB) Res-met790-24 ต.ค. 60(19:54)  
 US ชุดเหรียญพระพิฆเนศวร ด้านหลังบรมครูปู่ฤาษี  (LB) Res-met890-24 ต.ค. 60(19:55)  
 รูปหล่อหลวงปู่ทวด เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-23 ต.ค. 60(19:56)  
 รูปหล่อหลวงปู่ทวด เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-24 ต.ค. 60(19:56)  
 พระพุทธชินราชบูชา เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-23 ต.ค. 60(19:57)  
 พระพุทธชินราชบูชา เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-23 ต.ค. 60(19:57)  
 พระพุทธชินราชบูชา เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-24 ต.ค. 60(19:58)  
 พระแก้วมรกตบูชา เนื้อเรซิ่นสีเขียวประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-23 ต.ค. 60(19:59)  
 พระแก้วมรกตบูชา เนื้อเรซิ่นสีเขียวประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-24 ต.ค. 60(19:59)  
 นิตยสารมหาโพธิ์ ฉบับพิเศษ รวมเล่ม หายากน่าสะสม  (LH) Res-met190-24 ต.ค. 60(21:09)  
 นิตยสารมหาโพธิ์ ฉบับพิเศษ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิ  (LH) Res-met350-24 ต.ค. 60(23:12)  
 นิตยสารมหาโพธิ์ ฉบับพิเศษเบญจภาคี   (LH) Res-met290-24 ต.ค. 60(23:13)  
 นิตยสารมหาโพธิ์ ฉบับพิเศษ ลพ.พรหม วัดช่องแค  (LH) Res-met290-24 ต.ค. 60(23:15)  
 ชุดเหรียญที่ระลึกกีฬาเก่า หายาก 3 เหรียญ   (LB) Res-met1190-25 ต.ค. 60(20:19)  
 US7 ธนบัตรอเมริกา 2 ดอลล่าร์ สภายสวยน่าสะสม  (LC) Res-met290-24 ต.ค. 60(18:13)  
 US6 ธนบัตรอเมริกา 2 ดอลล่าร์ สภายสวยน่าสะสม  (LC) Res-met290-24 ต.ค. 60(17:13)  
 US11 ธนบัตรอเมริกา 2 ดอลล่าร์ สภายสวยน่าสะสม  (LC) Res-met290-24 ต.ค. 60(19:14)  
 US12 ธนบัตรอเมริกา 2 ดอลล่าร์ สภายสวยน่าสะสม  (LC) Res-met290-24 ต.ค. 60(20:15)  
 ่J25 จัดชุดบูชา 5 องค์ เนื้อเรซิ่นสีทองกากเพชร  (LH) Res-met490-24 ต.ค. 60(22:29)  
 ่J26 จัดชุดบูชา 5 องค์ เนื้อเรซิ่นสีทองกากเพชร  (LH) Res-met490-25 ต.ค. 60(22:30)  
 S4 จัดธนบัตรต่างประเทศเก่า 4 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LC) Res-met690-24 ต.ค. 60(22:31)  
 พระบูชา หลวงพ่อโสธรหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อเรซิ่นธนบัต  (LH) Res-met1990-25 ต.ค. 60(22:32)  
 พระปิดตา วัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2515   (LH) Res-met590-25 ต.ค. 60(22:33)  
 F6พระพุทธสิหิงค์ วัดพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช ปี2553  (LH) Res-met400-25 ต.ค. 60(22:33)  
 พระบูชากำแพงศอก วัดโพธาราม สุพรรณบุรี ปี พศ 2505  (LH) Res-met1490-25 ต.ค. 60(22:34)  
 ชุดเหรียญศาลหลักเมือง 6 เหรียญปี พ.ศ.2518   (LH) Res-met990-24 ต.ค. 60(22:35)  
 ชุดเหรียญศาลหลักเมือง 6 เหรียญปี พ.ศ.2518   (LH) Res-met990-26 ต.ค. 60(22:35)  
 P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-27 ต.ค. 60(17:36)  
 พระพุทธโสธรเนื้อเรซิ่นกระเบื้องโบสถ์ ปี พศ 2536   (LH) Res-met790-25 ต.ค. 60(22:36)  
 เหรียญหลวงพ่อโต หลังพระพิฆเนศ วัดพนัญเชิง อยุธยา  (LH) Res-met990-26 ต.ค. 60(22:37)  
  เหรียญที่ระลึก ดร.ป๋วย อึ้งภากร หายากน่าสะสม  (LB) Res-met790-25 ต.ค. 60(16:54)  
 S5 จัดธนบัตรต่างประเทศเก่า 4 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LC) Res-met790-26 ต.ค. 60(16:54)  
 [END]พระบูชาปางประทานพร หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผิวหิ้ง  (LH) Res-met3990-21 ต.ค. 60(22:14) #1 
 พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช 3 องค์พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met1490-25 ต.ค. 60(22:15)  
 พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช 3 องค์พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met1490-26 ต.ค. 60(22:15)  
 A7 เหรียญที่ระลึก ร.9 เปิดที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ   (LB) Res-met990-25 ต.ค. 60(22:16)  
 T 10 รูปหล่อใบโพธิ์ ลพ.คูณ รุ่นโชคดีเด้อ ปี 2537  (LH) Res-met490-26 ต.ค. 60(22:16)  
 T 10 รูปหล่อใบโพธิ์ ลพ.คูณ รุ่นโชคดีเด้อ ปี 2537  (LH) Res-met490-27 ต.ค. 60(22:16)  
  เหรียญที่ระลึก ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ หายากน่าสะสม  (LB) Res-met790-25 ต.ค. 60(22:17)  
 พระบูชาปางมารวิชัย หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผิวหิ้ง  (LH) Res-met3990-25 ต.ค. 60(22:18)  
 Z54 เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่น 555  (LH) Res-met990-26 ต.ค. 60(22:18)  
 AB8 ชุดเหรียญกษาปณ์ 2บาทปี2548-2559 11เหรียญ  (LB) Res-met140-26 ต.ค. 60(22:19)  
 ่J24 จัดชุดบูชา 5 องค์ เนื้อเรซิ่นสีทองกากเพชร  (LH) Res-met490-26 ต.ค. 60(22:19)  
 A91 จัดเหรียญหลวงปู่ทวด วัดบวรนิเวศวิหาร 3 องค์  (LH) Res-met1490-25 ต.ค. 60(22:20)  
 เหรียญที่ระลึกครบ 100ปี กระทรวงมหาดไทย   (LB) Res-met590-27 ต.ค. 60(22:21)  
 ดววงตราพระบรมรูป ร.9 บล๊อค10ดวง ปี 2506  (LD) Res-met390-22 ต.ค. 60(22:21) #1 
 D28 ชุดเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่9 อภิเษกสมรส ราชาภิ  (LB) Res-met4990-25 ต.ค. 60(22:22)  
 รูปหล่อเจ้าพ่อเสือ ตั่วเล่าเอี้ย ธนบดี2 ปี พศ 2552  (LH) Res-met590-27 ต.ค. 60(22:22)  
  พระกริ่งธิเบต พิมพ์ใหญ่ วัดประสาทบุญญาวาส   (LH) Res-met2990-26 ต.ค. 60(22:23)  
 เหรียญที่ระลึกกะไหล่เงินรูปช้าง และกงจักร   (LB) Res-met190-25 ต.ค. 60(22:23)  
 Z56 เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่น 555  (LH) Res-met990-26 ต.ค. 60(22:24)  
 CN 30 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(19:12)  
 CN 2 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met390-26 ต.ค. 60(19:13)  
 CN 3 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met390-26 ต.ค. 60(19:13)  
 CN 6 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met150-26 ต.ค. 60(19:14)  
 CN 4 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(19:14)  
 CN 8 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met190-27 ต.ค. 60(15:15)  
 CN 9 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met150-26 ต.ค. 60(19:15)  
 CN 10 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met150-26 ต.ค. 60(20:16)  
 CN 13 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(20:16)  
 CN 7 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met390-26 ต.ค. 60(20:17)  
 CN 12 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(20:17)  
 CN 14 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(20:18)  
 CN 15 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(20:18)  
 CN 20 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(20:19)  
 CN 18 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met50-26 ต.ค. 60(20:19)  
 CN 16 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:20)  
 CN 24 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-26 ต.ค. 60(20:20)  
 V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-26 ต.ค. 60(19:21)  
 V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-27 ต.ค. 60(19:21)  
 [END]V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-21 ต.ค. 60(19:21) #1 
 T8 เหรียญที่ระลึกเก่ารัชกาลที่ 9 สภาพสวย   (LB) Res-met590-26 ต.ค. 60(19:22)  
 ชุดเหรียญพระศาลหลักเมือง 6 เหรียญครบชุด UNC  (LB) Res-met990-26 ต.ค. 60(20:16)  
 ชุดเหรียญพระศาลหลักเมือง 6 เหรียญครบชุด UNC  (LB) Res-met990-27 ต.ค. 60(20:16)  
 [END]US15แสตมป์อเมริการเก่า 6ดวง ปี คศ1938 สภาพใช้แล้ว  (LD) Res-met49-22 ต.ค. 60(15:17) #1 
 [END]US16แสตมป์อเมริการเก่า 6ดวง ปี คศ1938 สภาพใช้แล้ว  (LD) Res-met49-22 ต.ค. 60(15:18) #1 
 [END]US6 แสตมป์อเมริการเก่า 4 ดวง ปี คศ1938 สภาพใช้แล้ว  (LD) Res-met39-22 ต.ค. 60(15:18) #1 
 [END]CN 1 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:19) #1 
 [END]เหรียญที่ระลึกกีฬาซีเกมส์ ปี ค.ศ 1967 ขนาด 50 มม.   (LB) Res-met1990-22 ต.ค. 60(15:19) #1 
 เหรียญที่ระลึกกีฬาซีเกมส์ ปี ค.ศ 1967 ขนาด 50 มม.   (LB) Res-met1990-23 ต.ค. 60(15:20) #1 
 *** เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่5 ทรงยินดี .****  (LB) Res-met1490-26 ต.ค. 60(20:21)  
 สร้อยคอ ดา เอ็นโดฟิน ลายTATTOOS +DVD 2แผ่น   (LA) Res-met290-27 ต.ค. 60(15:21)  
 เหรียญพระพิฆเนศ ด้านหลัง ศ.ศิลป์ พีระศรี พิมพ์ใหญ่  (LI) Res-met490-27 ต.ค. 60(22:14)  
 [END]เหรียญพระพิฆเนศ ด้านหลัง ศ.ศิลป์ พีระศรี พิมพ์ใหญ่  (LI) Res-met490-21 ต.ค. 60(22:15) #1 
 เหรียญพระพิฆเนศ ด้านหลัง ศ.ศิลป์ พีระศรี พิมพ์ใหญ่  (LI) Res-met490-22 ต.ค. 60(22:15) #1 
 เหรียญที่ระลึก ศ.ศิลป์ พีระศรี ด้านหลังพระพิฆเนศ   (LH) Res-met490-27 ต.ค. 60(17:17)  
 [END]เหรียญที่ระลึก ศ.ศิลป์ พีระศรี ด้านหลังพระพิฆเนศ   (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(17:17) #1 
 เหรียญที่ระลึก ศ.ศิลป์ พีระศรี ด้านหลังพระพิฆเนศ   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(17:18) #1 
 เหรียญที่ระลึก ศ.ศิลป์ พีระศรี ด้านหลังพระพิฆเนศ   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(17:18) #1 
 เหรียญ 25พุทธศตวรรษ เนื้อชินพร้อมกรอบทองเหลืองฉลุล  (LH) Res-met590-27 ต.ค. 60(17:21)  
 [END]เหรียญ 25พุทธศตวรรษ เนื้อชินพร้อมกรอบทองเหลืองฉลุล  (LH) Res-met590-21 ต.ค. 60(17:22) #1 
 เหรียญ 25พุทธศตวรรษ เนื้อชินพร้อมกรอบทองเหลืองฉลุล  (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(16:23) #1 
 พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ  (LH) Res-met1490-27 ต.ค. 60(18:24)  
 S8 เหรียญที่ระลึกต่างประเทศ สภาพดีไม่รู้ประวัติ  (LB) Res-met290-27 ต.ค. 60(16:24)  
 [END]S8 เหรียญที่ระลึกต่างประเทศ สภาพดีไม่รู้ประวัติ  (LB) Res-met290-21 ต.ค. 60(16:25) #1 
 S8 เหรียญที่ระลึกต่างประเทศ สภาพดีไม่รู้ประวัติ  (LB) Res-met290-22 ต.ค. 60(16:25) #1 
 M9 รูปหล่อเจ้าพญาเสือมหาอำนาจ คุ้มภัย ปี2553  (LH) Res-met290-28 ต.ค. 60(09:25)  
 S7 ชุดเหรียญพระแก้วมรกต 3ฤดู ธ.กรุงไทย ปี 2525  (LH) Res-met790-28 ต.ค. 60(09:26)  
 M7 เหรียญหล่อใบสาเกรุ่น 1 วัดพระปฐมเจดีย์ ปี2538  (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(17:27) #1 
 [END]ST32 เหรียญคาสิโน จำนวน 100 เหรียญ รูปช้าง   (LB) Res-met590-21 ต.ค. 60(19:27)  
 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่9 จำนวน 3 เหรียญ ตามรูป   (LB) Res-met49990-28 ต.ค. 60(09:28)  
 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ เล็กที่สุดในโลก   (LG) Res-met290-28 ต.ค. 60(09:28)  
 B9 พระผงขุนแผน ลป.ทิม วัดพระขาว อยุธยา   (LH) Res-met190-28 ต.ค. 60(09:29)  
 พระบูชากำแพงศอก พร้อมซุ้มปิดทอง วัดโพธาราม ปี2505  (LH) Res-met1790-27 ต.ค. 60(09:29)  
 C2 ธนบัตรจีนเก่าราคา 10หยวน ปีคศ 1965 สภาพสวย  (LC) Res-met1490-28 ต.ค. 60(09:30)  
 ชุดโปสการ์ดเอลวิสเก่า จำนวน16ใบ (ครบชุด) น่าสะสม  (LG) Res-met390-28 ต.ค. 60(09:30)  
 [END]US2 แสตมป์อเมริการเก่า 15ดวง ปี คศ1938 สภาพใช้แล้ว  (LD) Res-met99-22 ต.ค. 60(09:31)  
 [END]P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-22 ต.ค. 60(09:31) #1 
 พระสังกัจจายน์ วัดคูบัว จ.ราชบุรี เนื้อเรซิ่นสีทอง  (LH) Res-met990-27 ต.ค. 60(21:56)  
 เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นนานาชาติ รุ่นแรก ปี 2537  (LB) (Rungnirun) Res-met800127 ต.ค. 60(21:56)  
 เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นนานาชาติ รุ่นแรก ปี 2537  (LH) Res-met790-22 ต.ค. 60(21:57) #1 
 [END]เศียรรูปครุฑ พร้อมสายคล้องคอ สภาพสวยมาก   (LH) Res-met1990-21 ต.ค. 60(21:57) #1 
 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ เล็กที่สุดในโลก   (LD) Res-met290-22 ต.ค. 60(21:58) #1 
 T 10 เหรีญญที่ระลึกกีฬาซีเกมส์ ปี ค.ศ.1975  (LB) Res-met390-22 ต.ค. 60(21:58) #1 
 เหรียญที่ระลึก เจ้าฟ้าภณุรังษี กสท ปีพ.ศ.2540   (LB) Res-met390-22 ต.ค. 60(21:59) #1 
 [END]V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-21 ต.ค. 60(21:59) #1 
 V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-22 ต.ค. 60(22:00) #1 
 H7 เหรียญที่ระลึกจัดสร้างเทวรูปพระคลัง ปี 2556   (LH) Res-met990-22 ต.ค. 60(22:00) #1 
 H8 เหรียญที่ระลึกจัดสร้างเทวรูปพระคลัง ปี 2556   (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(22:01) #1 
 P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-28 ต.ค. 60(11:24)  
 [END]P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-22 ต.ค. 60(11:24) #1 
 เหรียญรัชกาลที่4 ครบ 50ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย  (LB) Res-met1990-28 ต.ค. 60(12:30)  
 [END]เหรียญรัชกาลที่4 ครบ 50ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย  (LB) Res-met1990-22 ต.ค. 60(12:31) #1 
 พระกำแพงศอก วัดโพธาราม สุพรรณบุรี ปี พศ 2505  (LH) Res-met1790-28 ต.ค. 60(11:31)  
 เหรียญสมเด็จโต พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว วัดระฆังโฆสิตารา  (LH) Res-met290-28 ต.ค. 60(12:32)  
 ฺB 23 ธนบัตรฮ่องกงเก่า ราคา 100 ดอลล่าร์   (LC) Res-met990-28 ต.ค. 60(06:32)  
 P6 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LH) Res-met190-24 ต.ค. 60(23:33) #1 
 พระพุทธชินราชบูชา 4 นิ้ว เนื้อโลหะ ถอดซุ้มได้  (LH) Res-met3990-28 ต.ค. 60(12:34)  
 พระพุทธรูปไม้แกะเก่า พระยูไล หน้าตัก 9 นิ้ว   (LH) Res-met2990-28 ต.ค. 60(12:34)  
 S56 เหรียญที่ระลึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก หายาก  (LH) Res-met590-28 ต.ค. 60(13:35)  
 [END]S56 เหรียญที่ระลึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก หายาก  (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(13:35) #1 
 [END]รูปหล่อพระวิษณุกรรมบนกระเบื้องเก่า ปี พศ 2556  (LA) Res-met1990-22 ต.ค. 60(11:36) #1 
 [END]T1 รูปหล่อพระพิฆเนศ รุ่นประทานศิลป์ พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met5990-22 ต.ค. 60(14:36) #1 
 พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met490-28 ต.ค. 60(10:37)  
 [END]พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(10:37) #1 
 ชุดเหรียญหลวงปู่อี๋ วัดสัตหีย ชลบุรั จำนวน 3 องค์   (LH) Res-met1490-22 ต.ค. 60(16:55) #1 
 C41 ชุดธนบัตรอาร์เยนติน่า 6ฉบับ สภาพUNC  (LC) Res-met590-28 ต.ค. 60(14:30)  
 [END]S4 เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่้9 โครงการพระราชดำริ   (LB) Res-met1490-21 ต.ค. 60(16:56) #1 
 S4 เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่้9 โครงการพระราชดำริ   (LB) Res-met1490-22 ต.ค. 60(16:56) #1 
 รูปหล่อไฉ่เซ่งเอี้ย (ท้าวกุเวร) ธนบดี ปี พ.ศ 2552   (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(16:57) #1 
 [END]M4 เหรียญที่ระลึก 100 ปี พระสังฆราชฯ ปี พ.ศ.2556   (LH) Res-met2990-21 ต.ค. 60(16:57) #1 
 [END]Y2 เหรียญแซยิด 5รอบ 60ปี ครูบากฤษณะ ปี พ.ศ.2557  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(16:58) #1 
 C3 ธนบัตรจีนเก่าราคา 10หยวน ปีคศ 1965 สภาพสวย  (LC) Res-met1490-22 ต.ค. 60(16:59) #1 
 หลวงปู่ทวด จตุคามรามเทพ รุ่นถวายพ่อหลวง   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(16:59) #1 
 [END]พระกรุเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ ไม่ทราบประวัติ  (LH) Res-met190-21 ต.ค. 60(17:05) #1 
 [END]พระกรุเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ ไม่ทราบประวัติ  (LH) Res-met190-21 ต.ค. 60(18:06) #1 
 W1 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met90-22 ต.ค. 60(18:09) #1 
 W2 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:10) #1 
 W3 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:11) #1 
 W4 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:11) #1 
 W5 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:12) #1 
 W6 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:12) #1 
 W7 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:12) #1 
 W8 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:13) #1 
 W9 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:13) #1 
 W10 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:14) #1 
 W11 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:14) #1 
 W12 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:14) #1 
 W13 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:15) #1 
 W14 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:15) #1 
 W15 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:16) #1 
 W16 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met49-22 ต.ค. 60(18:16) #1 
 W17 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:17) #1 
 W18 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:17) #1 
 W19 แสตมป์ต่างประเทศเก่า ครบชุด หายากน่าสะสม   (LD) Res-met29-22 ต.ค. 60(18:18) #1 
 W21 เหรียญแปลกตีโค๊ดรูประฆังคว่ำ 2 จุด   (LI) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:25) #1 
 [END]W22 เหรียญแปลกตีโค๊ดรูประฆังคว่ำ 2 จุด   (LI) Res-met290-21 ต.ค. 60(19:27) #1 
 [END]W20 พระเหรียญเหมาตามบ้าน สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-21 ต.ค. 60(18:42) #1 
 [END]W21 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-21 ต.ค. 60(18:43) #1 
 [END]W22 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-21 ต.ค. 60(18:44) #1 
 [END]W23 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met190-21 ต.ค. 60(18:44) #1 
 W23 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(18:45) #1 
 W24 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:46) #1 
 W25 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(18:46) #1 
 W26 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:47) #1 
 W27 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:47) #1 
 W28 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:48) #1 
 W29 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:49) #1 
 W30 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:49) #1 
 W31 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:50) #1 
 W32 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:51) #1 
 W33 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:51) #1 
 W34 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:52) #1 
 W35 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:52) #1 
 W36 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:53) #1 
 W37 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(18:53) #1 
 W38 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(18:54) #1 
 W39 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(18:55) #1 
 W40 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(18:55) #1 
 W41 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(18:56) #1 
 W42 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:56) #1 
 W43 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:57) #1 
 W44 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(18:57) #1 
 W45 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(18:58) #1 
 W46 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:03) #1 
 W47 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(19:04) #1 
 W48 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(19:05) #1 
 W49 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:06) #1 
 W50 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:06) #1 
 W51 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:07) #1 
 W52 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:08) #1 
 W53 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(19:09) #1 
 W54 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:10) #1 
 W55 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:10) #1 
 W56 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:11) #1 
 W57 พระเหรียญเหมาตามบ้าน ตามรูป สภาพใช้งาน   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(19:12) #1 
 W63 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:48) #1 
 W64 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:49) #1 
 W65 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(15:50) #1 
 W66 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:51) #1 
 W67 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:52) #1 
 W68 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:54) #1 
 W69 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:55) #1 
 W70 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:55) #1 
 W71 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:56) #1 
 W72 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:57) #1 
 W73 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:58) #1 
 W74 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(15:59) #1 
 W75 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(16:00) #1 
 W76 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(16:00) #1 
 W77 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(16:01) #1 
 W78 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(16:02) #1 
 W79 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(16:03) #1 
 W80 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(16:03) #1 
 W81 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(17:54) #1 
 W82 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(17:55) #1 
 W83 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(17:56) #1 
 W84 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(17:57) #1 
 W85 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(17:58) #1 
 W86 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(16:07) #1 
 W87 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(16:08) #1 
 W88 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(16:09) #1 
 W89 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(16:10) #1 
 W90 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(16:12) #1 
 W91 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(16:13) #1 
 W92 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(16:15) #1 
 W93 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(16:21) #1 
 W94 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-23 ต.ค. 60(16:22) #1 
 W95 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-23 ต.ค. 60(17:24) #1 
 W96 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-23 ต.ค. 60(17:26) #1 
 [END]W97 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(13:29) #1 
 [END]W98 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(13:31) #1 
 [END]W99 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(13:32) #1 
 [END]M2 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-22 ต.ค. 60(13:37) #1 
 T1 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:42) #1 
 T2 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:43) #1 
 T3 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:44) #1 
 T4 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:44) #1 
 T5 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:45) #1 
 T6 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:46) #1 
 T7 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:47) #1 
 T8 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:47) #1 
 T9 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:48) #1 
 T10 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:49) #1 
 T11 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:49) #1 
 T12 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:50) #1 
 T13 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:51) #1 
 T14 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-23 ต.ค. 60(18:52) #1 
 T15 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:53) #1 
 T16 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:53) #1 
 T17 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:54) #1 
 T18 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:55) #1 
 T19 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:55) #1 
 T20 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:56) #1 
 T21 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:56) #1 
 T22 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:57) #1 
 T23 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:58) #1 
 T24 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:58) #1 
 T25 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:59) #1 
 T26 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:59) #1 
 T27 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(19:00) #1 
 T28 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(19:01) #1 
 T28 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(19:01) #1 
 T29 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(19:02) #1 
 T29 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(19:03) #1 
 T30 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(19:04) #1 
 T31 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-23 ต.ค. 60(19:04) #1 
 T31 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-22 ต.ค. 60(19:05) #1 
 T32 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-24 ต.ค. 60(19:06) #1 
 T33 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met790-25 ต.ค. 60(19:06) #1 
 T34 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(20:12) #1 
 T35 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(20:13) #1 
 T36 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(20:14) #1 
 T37 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(20:15) #1 
 T38 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(20:16) #1 
 T39 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(20:17) #1 
 T40 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(20:17) #1 
 T41 พระเครื่องเก่า เหมาตามบ้านมา หายากน่าสะสม   (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(20:18) #1 
 ST32 เหรียญคาสิโน จำนวน 100 เหรียญ รูปช้าง   (LB) Res-met490-22 ต.ค. 60(17:19) #1 
 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ เล็กที่สุดในโลก   (LG) Res-met290-22 ต.ค. 60(17:19) #1 
 เหรียญที่ระลึกกวนอิมพันมือ ศาลมหาชัย  (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(17:20) #1 
 M1 เหรียญกษาปณ์ไทยเงิน ร9 ครองราชย์ 25 ปี   (LB) Res-met790-23 ต.ค. 60(17:20) #1 
 S9 เหรียญที่ระลึกต่างประเทศ สภาพดีไม่รู้ประวัติ  (LB) Res-met290-24 ต.ค. 60(17:21) #1 
 พระกริ่ง ผงใบลาน รุ่นเพ็ญพุฒ อธิบดี ปี 2531  (LH) Res-met990-24 ต.ค. 60(17:22) #1 
 พระพุทธบูชาเก่า หลวงพ่อเกศจำปาศรี วัดนิมมานรดี   (LH) Res-met2490-22 ต.ค. 60(17:22) #1 
 จัดชุดชีทแสตมป์เลดี้ ไดอาน่า ครบชุด 10 แผ่น   (LD) Res-met590-23 ต.ค. 60(17:23) #1 
 P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-24 ต.ค. 60(17:24) #1 
 T5 เหรียญที่ระลึกเก่ารัชกาลที่ 9 สภาพสวย   (LB) Res-met590-23 ต.ค. 60(17:24) #1 
 M1รูปหล่อหลวงปู่ทวด วัดน่วมกานนท์ เนื้อปูนพลาสเตอ   (LH) Res-met390-24 ต.ค. 60(17:25) #1 
 S4 เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่้9 โครงการพระราชดำริ   (LB) Res-met1490-22 ต.ค. 60(17:25) #1 
 S4 เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่้9 โครงการพระราชดำริ   (LB) Res-met1490-23 ต.ค. 60(17:26) #1 
 ชุดเหรียญพระพิฆเนศ ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 3 เหรียญ  (LH) Res-met990-24 ต.ค. 60(17:26) #1 
 AA1 หนังสืองานศพ พร้อมเ้ทป พุ่งพวง ดวงจันทร์  (LA) Res-met1490-23 ต.ค. 60(17:27) #1 
 AA4 ธนบัตรเก่าซิมบัดเว่ 20,000 000 0000 เหรียญดอ   (LC) Res-met290-22 ต.ค. 60(17:28) #1 
 M4 เหรียญหน้าเสือมหาอำนาจ ลพ.เปิ่น วัดบางพระ จ.นคร  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(17:28) #1 
 ชุดเหรียญรัชกาลที่5ครบชุด 5 พิมพ์ ปีพศ2535  (LB) Res-met1990-24 ต.ค. 60(17:29) #1 
 Z55 เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่น 555  (LH) Res-met990-22 ต.ค. 60(17:29) #1 
 ่J23 จัดชุดบูชา 5 องค์ เนื้อเรซิ่นสีทองกากเพชร  (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(17:30) #1 
 พระบูชากำแพงศอก พร้อมซุ้มปิดทอง วัดโพธาราม ปี2505  (LH) Res-met1790-25 ต.ค. 60(17:30) #1 
 AB18 เหรียญหลวงพ่อโสธร 2 หน้า ทองแดงนอกขัดเงา  (LH) Res-met1490-23 ต.ค. 60(17:31) #1 
 ิC2 เหรียญเสมา ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้ออปาก้า  (LH) Res-met790-24 ต.ค. 60(17:31) #1 
 เหรียญพญาเต่าเรือน วัดโคนอน ลพ.คูณปลุกเสกเดี่ยว  (LH) Res-met390-25 ต.ค. 60(17:32) #1 
 S1 ชุดพระผงของขวัญปีใหม่ วัดอัมพุวราราม ปี พศ 2540  (LH) Res-met990-22 ต.ค. 60(17:32) #1 
 เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นนานาชาติ ปี 2537 บล๊อคนอก  (LH) Res-met1990-24 ต.ค. 60(17:33) #1 
 ST 54 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(17:34) #1 
 ชุดเหรียญที่ระลึกกีฬาเก่า หายาก 3 เหรียญ   (LB) Res-met1190-24 ต.ค. 60(17:34) #1 
 ชุดเหรียญที่ระลึกกีฬาเก่า หายาก 3 เหรียญ   (LB) Res-met1190-23 ต.ค. 60(17:35) #1 
 W8 ซองแสตมป์ทองซีมเกมส์ จำนวน 2 ซอง ครบชุด  (LD) Res-met990-23 ต.ค. 60(17:35) #1 
 T42 เหรียญพระวิษณุกรรม สมาคมศิษย์เก่าเปรมฤทัย  (LI) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:11) #1 
 T43 เหรียญพระวิษณุกรรม สมาคมศิษย์เก่าเปรมฤทัย  (LI) Res-met490-24 ต.ค. 60(18:11) #1 
 T44 เหรียญพระวิษณุกรรม สมาคมศิษย์เก่าเปรมฤทัย  (LI) Res-met490-25 ต.ค. 60(18:12) #1 
 T45 เหรียญพระวิษณุกรรม สมาคมศิษย์เก่าเปรมฤทัย  (LI) Res-met490-26 ต.ค. 60(18:12) #1 
 T46 เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:16) #1 
 T47 เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา ปี2540  (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:20) #1 
 T48 เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:23) #1 
 T49 เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  (LH) Res-met290-24 ต.ค. 60(18:23) #1 
 T50 เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  (LH) Res-met290-25 ต.ค. 60(18:23) #1 
 T51 เหรียญ ร.5 ทรงเครื่องจักรพรรดื์จีน ปี 2535  (LI) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:26) #1 
 T52 เหรียญ ร.5 ทรงเครื่องจักรพรรดื์จีน ปี 2535  (LI) Res-met490-24 ต.ค. 60(18:27) #1 
 T53 เหรียญสมเด็จโต พรหมรังษี ซุ้มเรือนแก้ว  (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:30) #1 
 T54 เหรียญพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ วัดบรมนิวาสฯ  (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:33) #1 
 T55 เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ วัดเทพเจริญ จ.ชุมพร  (LI) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:37) #1 
 T56 รูปหล่อพระพุทธชินราช เจ้าสัว (รุ่น1) ปี 2536  (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(18:40) #1 
 T57 เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา   (LH) Res-met790-23 ต.ค. 60(18:44) #1 
 T58 เหรียญสมเด็จหล่อ วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา   (LH) Res-met1290-23 ต.ค. 60(18:47) #1 
 T59 เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี มธ  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:50) #1 
 T60 เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี มธ  (LH) Res-met290-24 ต.ค. 60(18:50) #1 
 T61 เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี มธ  (LH) Res-met290-25 ต.ค. 60(18:51) #1 
 T62 พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ รุ่นปฐวีธาตุ ลป.คำพันธ์  (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(18:55) #1 
 T63 เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นสร้างสะพาน ปี2545  (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(19:00) #1 
 T64 เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นสร้างสะพาน ปี2545  (LH) Res-met590-24 ต.ค. 60(19:01) #1 
 T65 เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นสร้างสะพาน ปี2545  (LH) Res-met590-25 ต.ค. 60(19:01) #1 
 T66 เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นสร้างสะพาน ปี2545  (LH) Res-met590-26 ต.ค. 60(19:01) #1 
 T67 เหรียญสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก ปี พ.ศ.2535   (LI) Res-met990-23 ต.ค. 60(19:05) #1 
 T68 เหรียญสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก ปี พ.ศ.2535   (LI) Res-met990-23 ต.ค. 60(21:06) #1 
 พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ธรรมราชา รุ่นเงินไหลมา ปี2550  (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(18:09) #1 
 พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ธรรมราชา รุ่นเงินไหลมา ปี2550  (LH) Res-met390-24 ต.ค. 60(18:09) #1 
 พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ธรรมราชา รุ่นเงินไหลมา ปี2550  (LH) Res-met390-25 ต.ค. 60(18:09) #1 
 เหรียญที่ระลึก 18 อรหันต์ เนื้อโลหะกะไหล่ทอง   (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(19:10) #1 
 พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ธรรมราชา รุ่นเงินไหลมา ปี2550  (LH) Res-met390-26 ต.ค. 60(18:10) #1 
 พระกริ่งมหาจักรพรรดิ์ธรรมราชา รุ่นเงินไหลมา ปี2550  (LH) Res-met390-27 ต.ค. 60(18:11) #1 
 ชุดไตรภาคี จำนวน 3 พิมพ์ วัดโคนอน ปี พ.ศ.2515 (2)  (LH) Res-met1490-23 ต.ค. 60(15:11) #1 
 เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี 80มม.  (LB) Res-met1990-23 ต.ค. 60(11:12) #1 
 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่5 เสด็จประพาสยุโรป รศ 116  (LB) Res-met1290-24 ต.ค. 60(11:12) #1 
 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ เล็กที่สุดในโลก   (LA) Res-met290-25 ต.ค. 60(11:13) #1 
 พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช 3 องค์พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met1490-23 ต.ค. 60(11:13) #1 
 ชุดเหรียญศาลหลักเมือง 6 เหรียญปี พ.ศ.2518   (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(11:14) #1 
 CN 23 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LC) Res-met190-25 ต.ค. 60(19:15) #1 
 CN 25 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met190-25 ต.ค. 60(19:15) #1 
 CN 22 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met190-25 ต.ค. 60(19:16) #1 
 CN 19 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-25 ต.ค. 60(19:16) #1 
 CN 26 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met190-25 ต.ค. 60(19:17) #1 
 CN 31 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met390-25 ต.ค. 60(19:17) #1 
 CN 32 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met190-25 ต.ค. 60(19:18) #1 
 CN 21 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-25 ต.ค. 60(19:18) #1 
 CN 28 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:19) #1 
 CN 27 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-25 ต.ค. 60(19:20) #1 
 CN 17 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-25 ต.ค. 60(19:20) #1 
 CN 29 แสตมป์จีนเก่า สภาพไม่ใช้งาน หายากน่าสะสม  (LD) Res-met90-25 ต.ค. 60(19:21) #1 
 S6 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์เล่มเล็กที่สุดในโลก   (LA) Res-met290-27 ต.ค. 60(15:08) #1 
 ชุดแผงเหรียญที่ระลึกประเทศจีนเก่า 10 เหรียญ  (LB) Res-met290-27 ต.ค. 60(18:09) #1 
 [END]S5 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์เล่มเล็กที่สุดในโลก   (LA) Res-met290-21 ต.ค. 60(18:09) #2 
 [END]K9 จัดชุดหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 2เล่ม  (LH) Res-met590-22 ต.ค. 60(15:10) #2 
 [END]ชุดแผงเหรียญที่ระลึกประเทศจีนเก่า 10 เหรียญ  (LB) Res-met290-21 ต.ค. 60(21:54) #2 
 [END]เหรียญที่ระลึกเก่ารัชกาลที่5 สภาพผ่านการใช้งาน  (LB) Res-met290-21 ต.ค. 60(21:55) #2 
 [END]โมเดลตึกทวินทาวเวอร์ มาเลเซีย ขนาดสูง 3.5นิ้ว  (LA) Res-met290-22 ต.ค. 60(11:45) #2 
 [END]ชุดธนบัตรไทยเก่า รัชกาลที่9 จำนวน 5 ฉบับ  (LC) Res-met1990-22 ต.ค. 60(14:45) #2 
 ชุดแผงเหรียญที่ระลึกประเทศจีนเก่า 10 เหรียญ  (LB) Res-met290-23 ต.ค. 60(14:46) #2 
 A11 เหรียญแพรแถบลูกเสือไทย สภาพสวย  (LB) Res-met390-22 ต.ค. 60(21:17) #2 
 A84 รูปหล่อใบโพธิ์หลวงปู่ไต้ฮงกง   (LH) Res-met790-22 ต.ค. 60(21:17) #2 
 P2 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่9 ครบ 4 รอบ ปี พศ 2518  (LB) Res-met990-22 ต.ค. 60(21:18) #2 
 พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(21:18) #2 
 S7 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์เล่มเล็กที่สุดในโลก   (LG) Res-met290-22 ต.ค. 60(21:19) #2 
 พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (ปุ้มปุ้ย) ไม่ตัดช่อ 28 องค์  (LH) Res-met5990-22 ต.ค. 60(21:20) #2 
 P3 เหรียญที่ระลึกพระสังฆราช ปี พศ 2534 พิมพ์เล็ก  (LH) Res-met190-22 ต.ค. 60(21:20) #2 
 M9 เหรียญไหว้คร หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม  (LH) Res-met500-22 ต.ค. 60(21:21) #2 
 ชุดแผงเหรียญที่ระลึกประเทศจีนเก่า 10 เหรียญ  (LB) Res-met290-23 ต.ค. 60(21:21) #2 
 S9 เหรียญที่ระลึกต่างประเทศ สภาพดีไม่รู้ประวัติ  (LB) Res-met290-22 ต.ค. 60(21:22) #2 
 พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(21:23) #2 
 F14 ซองแสตมป์ไทยเก่า ครบชุด จำนวน 1 ซอง  (LF) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:23) #2 
 F19 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 1 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:24) #2 
 F17 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 1 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:24) #2 
 F18 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 1 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:25) #2 
 เหรียญที่ระลึกกีฬาซีเกมส์ ปี ค ศ 1967 ขนาด 50มม.  (LB) Res-met1990-22 ต.ค. 60(21:25) #2 
 F22 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 1 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:26) #2 
 F21 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 1 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:26) #2 
 F20 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 1 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:27) #2 
 F23 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 1 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:27) #2 
 พระเครื่องย้อนยุคเมืองละโว้ วัดกวิศราราม ครบชุด  (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(16:28) #2 
 AA8 ชุดเหรียญที่ระลึกกษาปณ์จีน จำนวน 10เหรียญ   (LB) Res-met290-23 ต.ค. 60(16:28) #2 
 พระมหาเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราช พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(16:29) #2 
 หนังสือเพลงพระราชนิพนธ์ เล็กที่สุดในโลก   (LG) Res-met290-23 ต.ค. 60(16:29) #2 
 F26 ไปรษณียบัตรไทยเก่า จำนวน 5ฉบับ สภาพยังไม่ใช้  (LG) Res-met30-22 ต.ค. 60(21:30) #2 
 F24 ไปรษณียบัตรไทยเก่า จำนวน 5ฉบับ สภาพยังไม่ใช้  (LG) Res-met30-22 ต.ค. 60(22:31) #2 
 F25 ไปรษณียบัตรที่ระลึกเก่า 4 ฉบับ หายากน่าสะสม  (LG) Res-met30-22 ต.ค. 60(21:31) #2 
 F27 ไปรษณียบัตรไทยเก่า จำนวน 5ฉบับ สภาพยังไม่ใช้  (LG) Res-met20-22 ต.ค. 60(21:32) #2 
 เหรียญบาตรน้ำมนต์ ลพ.โต วัดหลังสี่ ปี พศ2539   (LH) Res-met1990-24 ต.ค. 60(17:35) #2 
 พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (ปุ้มปุ้ย) ไม่ตัดช่อ 3นิ้ว  (LH) Res-met5990-22 ต.ค. 60(22:35) #2 
 T 10 เหรีญญที่ระลึกกีฬาซีเกมส์ ปี ค.ศ.1975  (LB) Res-met390-23 ต.ค. 60(17:36) #2 
 T 10 เหรีญญที่ระลึกกีฬาซีเกมส์ ปี ค.ศ.1975  (LB) Res-met390-24 ต.ค. 60(17:36) #2 
 T 10 เหรีญญที่ระลึกกีฬาซีเกมส์ ปี ค.ศ.1975  (LB) Res-met390-25 ต.ค. 60(17:36) #2 
 F2 ชุดโปสการ์เก่า จากประเทศจีน ครบชุด สภาพดี  (LG) Res-met190-22 ต.ค. 60(22:37) #2 
 F1 ชุดโปสการ์เก่า จากประเทศจีน ครบชุด สภาพดี  (LG) Res-met190-22 ต.ค. 60(22:37) #2 
 F3 ชุดโปสการ์เก่า จากประเทศจีน ครบชุด สภาพดี  (LG) Res-met190-22 ต.ค. 60(22:38) #2 
 K1พระชุดหลวงพ่อเงิน วัดหิรัญญาราม4 พิมพ์ ปี 2535  (LH) Res-met1490-23 ต.ค. 60(17:38) #2 
 K4 พระชุดวัดราชดอยเทพนิมิตร จ.เชียงราย 9องค์  (LH) Res-met990-24 ต.ค. 60(17:40) #2 
 S9 ชุดเหรียญพระแก้วมรกต 3ฤดู ธ.กรุงไทย ปี 2525  (LB) Res-met1490-23 ต.ค. 60(16:16) #2 
 S4 ชุดพระผงของขวัญปีใหม่ วัดอัมพุวราราม ปี พศ 2540  (LH) Res-met1990-24 ต.ค. 60(16:17) #2 
 T3 รูปหล่อพระพิฆเนศ รุ่นประทานศิลป์ พร้อมกล่องเดิม  (LH) Res-met5990-23 ต.ค. 60(17:46) #2 
 M17 ชุดเหรียญ 100ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (LB) Res-met1990-24 ต.ค. 60(17:46) #2 
 ชุดรูปหล่อพระพุทธชินราช 3 กษัตริย์ พร้อมกล่องเดิ   (LH) Res-met890-23 ต.ค. 60(17:47) #2 
 เหรียญรัชกาลที่5 ที่ระลึกพระบรมราชสมภพ 150ปี   (LB) Res-met390-23 ต.ค. 60(17:47) #2 
 C1 ธนบัตรจีนเก่าราคา 10หยวน ปีคศ 1965 สภาพสวย  (LC) Res-met1490-24 ต.ค. 60(17:47) #2 
 ชุดแผงเหรียญที่ระลึกประเทศจีนเก่า 10 เหรียญ  (LB) Res-met290-24 ต.ค. 60(18:39) #2 
 ชุดไตรภาคี จำนวน 3 พิมพ์ วัดโคนอน ปี พ.ศ.2515 (2)  (LH) Res-met1490-25 ต.ค. 60(20:02) #2 
 หนังสือหายาก จดหมายเหตุ ตามรอยทรงพระผนวช ร.9  (LD) Res-met1490-27 ต.ค. 60(19:32) #2 
 [END]หนังสือหายาก จดหมายเหตุ ตามรอยทรงพระผนวช ร.9  (LD) Res-met1490-21 ต.ค. 60(19:33) #3 
 หนังสือหายาก จดหมายเหตุ ตามรอยทรงพระผนวช ร.9  (BA) Res-met1490-22 ต.ค. 60(19:33) #3 
 หนังสือหายาก จดหมายเหตุ ตามรอยทรงพระผนวช ร.9  (LA) Res-met1490-26 ต.ค. 60(21:34) #2 
 [END]A1 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(15:41) #3 
 [END]A2 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(16:42) #3 
 [END]A3 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(17:43) #3 
 [END]A4 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(18:44) #3 
 [END]A5 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(19:46) #3 
 [END]A6 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(20:47) #3 
 [END]A7 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(21:48) #3 
 [END]A8 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(22:49) #3 
 A9 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(16:50) #3 
 A10 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(17:51) #3 
 A11 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(18:52) #3 
 A12 พระบูชาเก่า เนื้อชินคราบกรุเต็มองค์ สูง 3 นิ้ว  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(19:53) #3 
 [END]AB4 ชุดเหรียญกษาปณ์ 1บาทปี2530-2559 30เหรียญ  (LB) (Dusit25) Res-met200121 ต.ค. 60(17:32)  
 [END]P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LH) Res-met190-21 ต.ค. 60(17:33) #3 
 P5 ภาพโปสเตอร์พระพุทธเจ้า ขนาด 8คูณ10นิ้ว (11ใบ)  (LG) Res-met190-22 ต.ค. 60(17:33) #3 
 [END]A1แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:29) #3 
 A1แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:29) #3 
 A1แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:30) #3 
 A1แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-24 ต.ค. 60(19:30) #3 
 A1แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:31) #3 
 A1แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:31) #3 
 [END]A2 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:32) #3 
 A2 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:32) #3 
 A2 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:32) #3 
 A2 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:33) #3 
 A2 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:33) #3 
 [END]A3 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:34) #3 
 A3 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:34) #3 
 A3 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:34) #3 
 A3 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:35) #3 
 A3 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:35) #3 
 [END]A4 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:36) #3 
 A4 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:36) #3 
 A4 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:36) #3 
 A4 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:37) #3 
 A4 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:37) #3 
 [END]A5 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:38) #3 
 A5 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:38) #3 
 A5 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:38) #3 
 A5 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-24 ต.ค. 60(19:39) #3 
 A5 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:39) #3 
 A5 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:39) #3 
 [END]A6 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:40) #3 
 A6 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:40) #3 
 A6 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:40) #3 
 A6 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-24 ต.ค. 60(19:41) #3 
 A6 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:41) #3 
 A6 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:41) #3 
 [END]A7 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:42) #3 
 A7 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:42) #3 
 A7 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:43) #3 
 A7 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-24 ต.ค. 60(19:43) #3 
 A7 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:43) #3 
 A7 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:43) #3 
 [END]A8 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:44) #3 
 A8 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:44) #3 
 A8 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:45) #3 
 A8 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-24 ต.ค. 60(19:45) #3 
 A8 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:45) #3 
 A8 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:46) #3 
 [END]A9 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-21 ต.ค. 60(19:46) #3 
 A9 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-22 ต.ค. 60(19:46) #3 
 A9 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-23 ต.ค. 60(19:47) #3 
 A9 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-25 ต.ค. 60(19:47) #3 
 A9 แผ่นปกใส่ธนบัตรไทย ร.9 ชุดใหม่ พร้อมซองใส่  (LC) Res-met50-26 ต.ค. 60(19:48) #3 
 P1 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 4ใบ  (LA) Res-met150-22 ต.ค. 60(20:06) #3 
 P2 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 4ใบ  (LG) Res-met150-22 ต.ค. 60(20:11) #3 
 P3 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 4ใบ  (LG) Res-met150-22 ต.ค. 60(20:12) #3 
 P4 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 4ใบ  (LG) Res-met150-22 ต.ค. 60(20:13) #3 
 P5 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 4ใบ  (LG) Res-met150-22 ต.ค. 60(20:14) #3 
 P6 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 4ใบ  (LG) Res-met150-22 ต.ค. 60(20:15) #3 
 [END]P7 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:17) #3 
 [END]P8 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:18) #3 
 [END]P9 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:18) #3 
 [END]P10 ภาพภ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:19) #3 
 [END]P11 ภาพภ่ายlสี รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:20) #3 
 [END]P12 ภาพภ่ายlสี รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:21) #3 
 [END]P13 ภาพภ่ายlสี รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:21) #3 
 [END]P14 ภาพภ่ายlสี รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:22) #3 
 [END]P15 ภาพภ่ายlสี รัชกาลที่9 ขนาด4นิ้วคูณ6นิ้ว 8ใบ  (LG) Res-met300-21 ต.ค. 60(20:23) #3 
 พระบูชาปางมารวิชัย หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผิวหิ้ง  (LH) Res-met9990-22 ต.ค. 60(15:51) #3 
 D4 ชีทแสตมป์พระราชินี จำนวน 2 แผ่น สภาพยังไม่ใช้  (LD) Res-met190-22 ต.ค. 60(15:52) #3 
 เศียรพระพิฆเนศวร พร้อมสายคล้อง   (LH) Res-met2990-22 ต.ค. 60(15:53) #3 
 D7 ชีทแสตมป์พระราชินี จำนวน 2 แผ่น สภาพยังไม่ใช้  (LD) Res-met190-22 ต.ค. 60(20:53) #3 
 [END]เหรียญพระพิฆเนศวร สำนักช่างสิยหมู่ ปี พ.ศ.2552   (LH) Res-met490-21 ต.ค. 60(20:54) #3 
 เหรียญพระพิฆเนศวร สำนักช่างสิยหมู่ ปี พ.ศ.2552   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(20:54) #3 
 D5 ชีทแสตมป์พระราชินี จำนวน 2 แผ่น สภาพยังไม่ใช้  (LC) Res-met190-23 ต.ค. 60(15:55) #3 
 [END]พระแก้วมรกตบูชา เนื้อเรซิ่นสีเขียวประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:56) #3 
 พระพุทธชินราชบูชา เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-22 ต.ค. 60(20:56) #3 
 พระพุทธชินราชบูชา เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-23 ต.ค. 60(20:56) #3 
 [END]รูปหล่อหลวงปู่ทวด เนื้อเรซิ่นสีทองประดับกากเพชร   (LH) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:57) #3 
 พระกริ่ง พระพุทธนวมหาราชายุจฉับปรืวัฒนมงคล ปี 2542  (LH) Res-met2990-23 ต.ค. 60(20:57) #3 
 เหรียญที่ระลึกพระเจ้าตากสินมหาราข เขตคลองสาน ปี253  (LB) Res-met490-23 ต.ค. 60(20:58) #3 
 เหรียญที่ระลึกอเมริกาเก่า ราคา 1เซ็นต์ ขนาดจัมโบ  (LB) Res-met790-23 ต.ค. 60(15:58) #3 
 K57 พระพุทธโคดม ดินเผาเคลือบสี วัดโพธาราม 2505  (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(15:59) #3 
 K53 พระพุทธโคดม ดินเผาเคลือบสีแดง วัดโพธาราม 2505  (LH) Res-met790-23 ต.ค. 60(15:59) #3 
 รูปหล่อพระแปลกไม่มีหน้าตา เศียรโต ฐานสูง   (LH) Res-met790-22 ต.ค. 60(21:00) #3 
 พระบูชากำแพงศอก พร้อมซุ้มปิดทอง วัดโพธาราม ปี2505  (LH) Res-met1790-23 ต.ค. 60(21:00) #3 
 ดวงตราพระบรมรูปรัชกาลที่9 ครบ 3 รอบ 5ธ.ค.2506   (LD) Res-met990-22 ต.ค. 60(21:01) #3 
 เหรียญพระพิฆเนศ หลังเรียบ โค๊ด นะ และตัวเลข  (LH) Res-met290-22 ต.ค. 60(21:02) #3 
 เหรียญรัชกาลที่4 ครบ 50ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย  (LB) Res-met1990-23 ต.ค. 60(21:02) #3 
 เหรียญรัชกาลที่4 ครบ 50ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย  (LB) Res-met1990-24 ต.ค. 60(21:02) #3 
 เหรียญพระพิฆเนศวร สำนักช่างสิยหมู่ ปี พ.ศ.2552   (LB) Res-met490-24 ต.ค. 60(21:03) #3 
 [END]S3 ชุดพระผงของขวัญปีใหม่ วัดอัมพุวราราม ปี พศ 2540  (LH) Res-met1490-21 ต.ค. 60(21:04) #3 
 ชุดเหรียญที่ระลึกกีฬาเก่า หายาก 3 เหรียญ   (LB) Res-met1190-23 ต.ค. 60(16:04) #3 
 ชุดเหรียญที่ระลึกกีฬาเก่า หายาก 3 เหรียญ   (LB) Res-met1190-24 ต.ค. 60(16:05) #3 
 AA 5 ชุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว จ.นครสวรรค์ ปี 2529  (LH) Res-met1990-23 ต.ค. 60(21:05) #3 
 F10 เหรียญกวนอิมพันมือ วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(21:06) #3 
 T 10 รูปหล่อใบโพธิ์ ลพ.คูณ รุ่นโชคดีเด้อ ปี 2537  (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(21:06) #3 
 T 10 รูปหล่อใบโพธิ์ ลพ.คูณ รุ่นโชคดีเด้อ ปี 2537  (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(21:07) #2 
 พระผงเกสรลงรักปิดทอง วัดชขนะสงคราม 3 องค์  (LH) Res-met1490-23 ต.ค. 60(21:07) #3 
 H2 เหรียญที่ระลึกจัดสร้างเทวรูปพระคลัง ปี 2556   (LB) Res-met990-22 ต.ค. 60(16:08) #3 
 H2 เหรียญที่ระลึกจัดสร้างเทวรูปพระคลัง ปี 2556   (LB) Res-met990-23 ต.ค. 60(16:08) #3 
 เหรียญพระพุทธศรีทวารดีสิริราชภัฏ ปี พ.ศ.2548 (6)  (LH) Res-met590-23 ต.ค. 60(21:08) #3 
 Z1 พระบูชาหลวงพ่อมงคลบพิตร หน้าตัก 1.5นิ้ว รมดำ   (LH) Res-met490-22 ต.ค. 60(21:09) #3 
 T1 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(14:52) #3 
 T1 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(14:52) #3 
 T1 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(14:52) #3 
 T1 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(14:53) #3 
 T1 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(14:53) #3 
 T2 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(14:54) #3 
 T2 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(14:54) #3 
 T2 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(14:54) #3 
 T2 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(14:55) #3 
 T2 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(14:55) #3 
 T3 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(14:56) #3 
 T3 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(14:56) #3 
 T3 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(14:56) #3 
 T3 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(14:57) #3 
 T3 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(14:57) #3 
 T4 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(14:58) #3 
 T4 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(14:58) #3 
 T4 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(14:58) #3 
 T4 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(14:59) #3 
 T4 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(14:59) #3 
 T5 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(15:00) #3 
 T5 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(15:00) #3 
 T5 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(15:01) #3 
 T5 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(15:01) #3 
 T5 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(15:01) #3 
 T6 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(15:02) #3 
 T6 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(15:02) #3 
 T6 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(15:03) #3 
 T6 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(15:03) #3 
 T6 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(15:03) #3 
 T6 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-28 ต.ค. 60(15:04) #3 
 T7 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(15:04) #3 
 T7 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(15:04) #3 
 T7 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(15:05) #3 
 T7 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(15:05) #3 
 T7 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(15:05) #3 
 T8 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(15:06) #3 
 T8 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(15:06) #3 
 T8 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(15:06) #3 
 T8 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(15:07) #3 
 T8 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(15:07) #3 
 T8 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(15:07) #3 
 T9 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-23 ต.ค. 60(15:08) #3 
 T9 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-24 ต.ค. 60(15:08) #3 
 T9 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-25 ต.ค. 60(15:11) #3 
 T9 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-26 ต.ค. 60(15:11) #3 
 T9 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-27 ต.ค. 60(15:11) #3 
 T9 แผ่นปกธนบัตรไทย รัชกาลที่9 รุ่นใหม่  (LG) Res-met50-28 ต.ค. 60(15:12) #3 
 แผ่นที่ระลึกแสตมป์ไทย 19 สมเด็จพระสังฆราชไทย  (LE) Res-met250-23 ต.ค. 60(15:40) #3 
 แผ่นที่ระลึกแสตมป์ไทย 19 สมเด็จพระสังฆราชไทย  (LE) Res-met250-23 ต.ค. 60(18:40) #3 
 F13 เหรียญหยดน้ำพระสังฆราช 96 ชันษา ปี 2553  (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(17:38) #3 
 เหรียญสมเด็จโต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม ปี2536  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(17:38) #3 
 D4 รูปหล่อเจ้าพญาเสือมหาอำนาจ ลพ.เปิ่น ปี พ.ศ 2558  (LH) Res-met290-27 ต.ค. 60(19:14) #3 
 สร้อยคอ ดา เอ็นโดฟิน ลายTATTOOS +DVD 2แผ่น   (LA) Res-met290-27 ต.ค. 60(19:14) #3 
 A 1 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:44) #3 
 [END]A 1 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:45) #4 
 A2 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:45) #3 
 [END]A2 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:46) #4 
 A3 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:46) #3 
 [END]A3 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:46) #4 
 A4 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:47) #3 
 [END]A4 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:47) #4 
 A5 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:47) #3 
 [END]A5 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:48) #4 
 A6 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:48) #3 
 [END]A6 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:48) #4 
 A7 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:49) #3 
 [END]A7 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:49) #4 
 A8 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:50) #3 
 [END]A8 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:50) #4 
 A9 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:51) #3 
 [END]A9 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:51) #4 
 A10 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:51) #3 
 [END]A10 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:52) #4 
 A11 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:52) #3 
 [END]A11 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:52) #4 
 A12 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:53) #3 
 [END]A12 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:53) #4 
 A13 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:54) #3 
 [END]A13 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:54) #4 
 A14 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:55) #3 
 [END]A14 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:55) #4 
 A15 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:56) #3 
 [END]A15 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:56) #4 
 A16 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-27 ต.ค. 60(19:56) #3 
 [END]A16 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met20-21 ต.ค. 60(19:56) #4 
 A18 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(19:59) #3 
 [END]A18 ภาพถ่ายขาวดำ รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(19:59) #4 
 A19 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:02) #3 
 [END]A19 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:02) #4 
 A20 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:02) #3 
 [END]A20 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:03) #4 
 [END]A21 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:03) #4 
 A21 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:03) #3 
 A22 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:04) #3 
 [END]A22 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:04) #4 
 A23 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:05) #3 
 [END]A23 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:05) #4 
 A24 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:05) #3 
 [END]A24 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:06) #4 
 A25 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-27 ต.ค. 60(20:06) #3 
 [END]A25 ภาพถ่ายสีโกดัก รัชกาลที่9 ขนาด 4นิ้วคูณ 6นิ้ว  (LG) Res-met90-21 ต.ค. 60(20:06) #4 
 รูปหล่อพระวิษณุกรรมบนกระเบื้องเก่า ปี พศ 2556  (LH) Res-met1990-23 ต.ค. 60(18:07) #4 
 F12 ชีทแสตมป์เกาหลีใต้ จำนวน 1 ใบ สภาพสวย  (LE) Res-met50-23 ต.ค. 60(16:08) #4 
 F1 แสตมป์เก่าซานมาริโน 12 ดวงครบชุด สภาพไม่ใช้  (LD) Res-met190-23 ต.ค. 60(16:09) #4 
 F3 อากรแสตมป์ไทยเก่า จำนวน 6 ดวง ใช้แล้ว  (LD) Res-met190-23 ต.ค. 60(18:09) #4 
 C1 เหรียญที่ระลึกมังกรจีนเก่า 2 เหรียญ เนื้อโลหะ  (LB) Res-met590-23 ต.ค. 60(19:10) #4 
 เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี 80 มม.  (LB) Res-met1990-23 ต.ค. 60(20:10) #4 
 K3 จัดวัตถุมงคล หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม   (LH) Res-met1790-23 ต.ค. 60(19:11) #4 
 เหรียญที่ระลึกพระพิฆเนศ กรมศิลปากร ปี พศ 2545  (LB) Res-met790-23 ต.ค. 60(17:12) #4 
 D14 เหรียญลพ.เปิ่น วัดบางพระ ปี พ.ศ 2559  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:12) #4 
 D14 เหรียญลพ.เปิ่น วัดบางพระ ปี พ.ศ 2559  (LH) Res-met290-24 ต.ค. 60(18:12) #4 
 D8 รูปหล่อเจ้าพญาเสือมหาอำนาจ ลพ.เปิ่น ปี พ.ศ 2553  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:13) #4 
 D11 เหรียญบูชาครู ลพ.เปิ่น วัดบางพระ ปี พ.ศ 2558  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:14) #4 
 D11 เหรียญบูชาครู ลพ.เปิ่น วัดบางพระ ปี พ.ศ 2558  (LH) Res-met290-24 ต.ค. 60(18:14) #4 
 ชุดเหรียญพระพิฆเนศ ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 3 เหรียญ  (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(18:15) #4 
 พระผงเกสรลงรักปิดทอง วัดชขนะสงคราม 3 องค์  (LH) Res-met1490-24 ต.ค. 60(19:15) #4 
 D17 เหรียญลพ.เปิ่น ขี่เสือ วัดบางพระ ปี พ.ศ 2559  (LH) Res-met290-23 ต.ค. 60(18:16) #3 
 D17 เหรียญลพ.เปิ่น ขี่เสือ วัดบางพระ ปี พ.ศ 2559  (LH) Res-met290-24 ต.ค. 60(18:16) #3 
 AB2 ชุดเหรียญที่ระลึกกษาปณ์จีน จำนวน 10เหรียญ   (LB) Res-met290-23 ต.ค. 60(09:17) #4 
 พระบูชากำแพงศอก พร้อมซุ้มปิดทอง วัดโพธาราม ปี2505  (LH) Res-met1790-23 ต.ค. 60(20:17) #4 
 V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-23 ต.ค. 60(17:18) #4 
 V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-24 ต.ค. 60(17:18) #4 
 V23 แสตมป์ชุด 100 ปีการขนานนามสกุลคนไทย 5แผ่น  (LD) Res-met490-25 ต.ค. 60(17:18) #4 
 เหรียญสู้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สก ปี พศ 2547   (LH) Res-met490-23 ต.ค. 60(16:19) #4 
 เหรียญหลวงพ่อโต หลังพระพิฆเนศ วัดพนัญเชิง อยุธยา  (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(16:19) #4 
 เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นนานาชาติ รุ่นแรก ปี 2537  (LH) Res-met990-23 ต.ค. 60(17:20) #4 
 เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นนานาชาติ รุ่นแรก ปี 2537  (LH) Res-met990-24 ต.ค. 60(17:20) #4 
 เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นนานาชาติ รุ่นแรก ปี 2537  (LH) Res-met990-25 ต.ค. 60(17:20) #4 
 พระบูชา พระพุทธราษฎรศีล5 วัดบพิตรพิมุข  (LH) Res-met2490-23 ต.ค. 60(16:21) #4 
 เหรียญที่ระลึกหลวงปู่ไต้ฮงกง2หน้า ปีพศ 2537   (LH) Res-met390-23 ต.ค. 60(16:22) #4 
 พระบูชาปางตรัสรู้ วัดประชุมราษฏร์ จ.ปทุมธานี   (LH) Res-met1490-24 ต.ค. 60(19:22) #4 

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]