--- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ---
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา
สินค้าที่คุณ Kim1955 ปิดประกาศในขณะนี้ (Kim1955's Current Auctions)
หัวข้อสินค้า ราคา ครั้ง ปิดประมูล
 เหรียญทองแดงรัชกาลที่ 5 สิ้ก ๒ อันเฟื้อง   (LI) Res-met3450-20 ต.ค. 60(08:48) #4 
 งานทำมือ Thailand best hand crafted pewter   (LA) Res-met190-24 ต.ค. 60(06:48) #4 
 งานทำมือรูปกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนที่ขั้วโลกเหนือ  (LA) Res-met190-24 ต.ค. 60(07:06) #4 
 ถ้วยเก่าทำจากดีบุก 97% งาน hand made ของไทย  (LA) Res-met540-24 ต.ค. 60(08:22) #4 
 เหรียญเงิน USA ปี 1964 ราคา 1/2 Dollar ป.เคนเนดี้   (LI) Res-met590-24 ต.ค. 60(08:29) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:20) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:23) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:25) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:32) #4 
 เงินดีบุกโบราณของรัฐกลันตันมาเลเซีย  (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:35) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย  (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:39) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:47) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:50) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:52) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:56) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(11:58) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(12:01) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(12:03) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(12:05) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met190-24 ต.ค. 60(12:13) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(12:16) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(12:22) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(12:26) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(13:00) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(13:02) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(13:05) #4 
 เหรียญดีบุก จปร สมัยรัชกาลที่ 5   (LI) Res-met180-24 ต.ค. 60(13:14) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(08:24) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(08:39) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(08:42) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(08:44) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(08:47) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(08:58) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:04) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:06) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:11) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:14) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:18) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:23) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:27) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:30) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:35) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:38) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:41) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:43) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:47) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:50) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:55) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(09:57) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:04) #3 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย(เบี้ยวา)  (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:13) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:16) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:18) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:20) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:23) #3 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:25) #3 
 เหรียญสัมฤทธิ์โบราณของอาณาจักรขอม(เขมร)  (LI) Res-met180-25 ต.ค. 60(10:28) #3 
 [END]ม้าแกะสลักจากไม้ เก่ามากสวยงาม   (LA) Res-met970-19 ต.ค. 60(13:17) #4 
 เต่าตกปลาของเก่าแกะสลักจากไม้สักสวยงามนำโชค   (LA) Res-met190-20 ต.ค. 60(11:31) #4 
 ช้างชูงวงของเก่าแกะสลักจากไม้สักสัญญลักษณ์ความโชคด  (LA) Res-met140-20 ต.ค. 60(11:35) #4 
 กระดึงสัมฤทธิ์คล้องคอม้าศึก ของเก่าสภาพใช้งานได้  (LA) Res-met790-25 ต.ค. 60(10:10) #3 
 ปลาโลมาแกะสลักจากเขาควาย งาน OTOP ของเมืองแปดริ้ว   (LA) Res-met90-20 ต.ค. 60(05:56) #4 
 ที่เก็บปากกาดินสอแกะสลักจากเขาควาย   (LA) Res-met110-21 ต.ค. 60(11:02) #4 
 กำไลมือของเก่ารูปช้าง 4 ตัว สวยงามมาก   (JF) (Natawutw) Res-met350123 ต.ค. 60(10:25)  
 หัวเข็มขัด Siam Sterling งานลงถมของเก่าเมืองนคร  (JA) Res-met340-23 ต.ค. 60(10:29) #4 
 หัวเข็มขัด Siam Sterling งานลงถมของเก่าเมือนคร  (JA) Res-met340-23 ต.ค. 60(10:32) #4 
 จี้ห้อยคอพร้อมสร้อย Siam Sterling งานลงถมเมืองนคร  (JJ) Res-met490-23 ต.ค. 60(10:36) #4 
 จี้ห้อยคอพร้อมสร้อย Siam Sterling งานลงถมเมืองนคร  (JJ) Res-met490-23 ต.ค. 60(10:39) #4 
 กระต่าย กบ ช้าง รวม 6 ตัว แกะสลักจากเขาควาย   (LA) Res-met190-20 ต.ค. 60(06:18) #4 
 เหรียญอินโดจีนฝรั่งเศส 10 Cent สวยงามมาก รูปอัศวิน  (LI) Res-met190-20 ต.ค. 60(07:20) #4 
 เหรียญทองแดงจีนเก่ามณฑลหูเป่ย TEN CASH รูปมังกร  (LI) Res-met390-20 ต.ค. 60(07:23) #4 

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]