--- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ---
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา
สินค้าที่คุณ Kim1955 ปิดประกาศในขณะนี้ (Kim1955's Current Auctions)
หัวข้อสินค้า ราคา ครั้ง ปิดประมูล
 เหรียญทองแดงรัชกาลที่ 5 สิ้ก ๒ อันเฟื้อง   (LI) Res-met3950-25 ส.ค. 60(08:48) #3 
 งานทำมือ Thailand best hand crafted pewter   (LA) Res-met250-22 ส.ค. 60(06:48) #4 
 งานทำมือรูปกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนที่ขั้วโลกเหนือ  (LA) Res-met250-22 ส.ค. 60(07:06) #4 
 ถ้วยเก่าทำจากดีบุก 97% งาน hand made ของไทย  (LA) Res-met540-22 ส.ค. 60(08:22) #4 
 เหรียญเงิน USA ปี 1964 ราคา 1/2 Dollar ป.เคนเนดี้   (LI) Res-met640-22 ส.ค. 60(08:29) #4 
 ชุดมีด 6 เล่มของ Atkinson Brothers เมือง Sheffield  (LA) Res-met740-22 ส.ค. 60(08:39) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:20) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:23) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:25) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:27) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:29) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:32) #4 
 เงินดีบุกโบราณของรัฐกลันตันมาเลเซีย  (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:35) #4 
 เงินดีบุกโบราณของจังหวัดภาคใต้ของไทย  (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:39) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:43) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:47) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:50) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย  (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:52) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:56) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(11:58) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(12:01) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(12:03) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(12:05) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(12:08) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met190-22 ส.ค. 60(12:13) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(12:16) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(12:22) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(12:26) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(13:00) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(13:02) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(13:05) #4 
 เหรียญดีบุก จปร สมัยรัชกาลที่ 5   (LI) Res-met180-22 ส.ค. 60(13:14) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(08:24) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(08:39) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(08:42) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(08:44) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(08:47) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(08:58) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:04) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:06) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:11) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:14) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:18) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:23) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:27) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:30) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:33) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:35) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:38) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:41) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:43) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:47) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:50) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:55) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(09:57) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:04) #4 
 เหรียญดีบุกของชวาสมัยอาณาจักรศรีวิชัย(เบี้ยวา)  (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:13) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:16) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:18) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:20) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:23) #4 
 ปี้ดีบุกใช้แทนเงินในบ่อนสมัยอยุธยา   (LA) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:25) #4 
 เหรียญสัมฤทธิ์โบราณของอาณาจักรขอม(เขมร)  (LI) Res-met180-23 ส.ค. 60(10:28) #4 
 พระพุทธเจ้าน้อย เราขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย  (LH) Res-met490-25 ส.ค. 60(09:09) #3 

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]