--- โฆษณาตำแหน่งนี้ (หมุนวนไม่เกิน 10 อัน) เพียง 5,000/เดือน กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ---
หน้าแรกมุมสมาชิกแนะนำถาม-ตอบกระดานสนทนา
สินค้าที่คุณ Afon ปิดประกาศในขณะนี้ (Afon's Current Auctions)
หัวข้อสินค้า ราคา ครั้ง ปิดประมูล
 1929 Regular Issued Scott # 674 ใช้แล้ว   (LD) Res-met37-26 พ.ย. 60(17:30) #1 
 [END]1851-1857 Regular Issued Scott # 11 ใช้แล้ว   (LD) Res-met46-21 พ.ย. 60(14:44) #2 
 [END]1851-1857 Regular Issued Scott # 17 ใช้แล้ว   (LD) Res-met1565-21 พ.ย. 60(14:45) #2 
 [END]1861-1862 Regular Issued Scott # 63 ใช้แล้ว   (LD) Res-met95-21 พ.ย. 60(16:24) #2 
 [END]1861-1862 Regular Issued Scott # 63 ใช้แล้ว   (LD) Res-met17-21 พ.ย. 60(16:27) #2 
 [END]1861-1862 Regular Issued Scott # 63 ใช้แล้ว   (LD) Res-met26-21 พ.ย. 60(17:20) #2 
 [END]1861-1862 Regular Issued Scott # 69 ใช้แล้ว   (LD) Res-met17-21 พ.ย. 60(17:21) #2 
 [END]1861 Regular Issued Scott # 73 ใช้แล้ว   (LD) Res-met157-21 พ.ย. 60(17:34) #2 
 [END]1869 Regular Issued Scott # 113 ใช้แล้ว   (LD) Res-met144-21 พ.ย. 60(18:05) #2 
 [END]1869 Regular Issued Scott # 114 ใช้แล้ว   (LD) Res-met46-21 พ.ย. 60(18:05) #2 
 [END]1870-1871 Regular Issued Scott # 136 ใช้แล้ว   (LD) Res-met67-21 พ.ย. 60(21:11) #2 
 [END]1870-1871 Regular Issued Scott # 145 ใช้แล้ว   (LD) Res-met56-21 พ.ย. 60(21:16) #2 
 [END]1870-1871 Regular Issued Scott # 147 ใช้แล้ว   (LD) Res-met9-21 พ.ย. 60(21:25) #2 
 [END]1870-1871 Regular Issued Scott # 148 ใช้แล้ว   (LD) Res-met87-21 พ.ย. 60(21:32) #2 
 [END]1870-1871 Regular Issued Scott # 150 ใช้แล้ว   (LD) Res-met87-21 พ.ย. 60(21:40) #2 
 [END]1873 Regular Issued Scott # 161 ใช้แล้ว   (LD) Res-met79-21 พ.ย. 60(21:55) #2 
 [END]1879 Regular Issued Scott # 183 ใช้แล้ว   (LD) Res-met17-21 พ.ย. 60(22:03) #2 
 [END]1879 Regular Issued Scott # 184 ใช้แล้ว   (LD) Res-met16-21 พ.ย. 60(22:13) #2 
 [END]1879 Regular Issued Scott # 187 ใช้แล้ว   (LD) Res-met105-21 พ.ย. 60(22:42) #2 
 [END]1882 Regular Issued Scott # 205 ใช้แล้ว   (LD) Res-met31-21 พ.ย. 60(22:50) #2 
 [END]1882 Regular Issued Scott # 207 ใช้แล้ว   (LD) Res-met16-21 พ.ย. 60(23:09) #2 
 US mint Christmas + Space (1964 + 1967)  (LD) Res-met21-23 พ.ย. 60(16:08) #2 
 แสตมป์ อเมริกา ใช้แล้ว 12 ดวง John B Moore $5.00  (LD) Res-met75-23 พ.ย. 60(16:10) #2 
 ชุด 100 ปี กรมป่าไม้ ใช้แล้ว 2 ชุด (8 ดวง)  (LD) Res-met22-23 พ.ย. 60(16:22) #2 
 แสตมป์ ออสเตรเลีย ใช้แล้ว.จำนวน 7 ดวง  (LD) Res-met36-23 พ.ย. 60(16:25) #2 
 Mint US Postage จำนวน 6 ดวง  (LD) Res-met56-23 พ.ย. 60(16:28) #2 
  แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ชุดการสื่อสารดาวเทียม (577)  (LD) Res-met24-25 พ.ย. 60(13:36) #2 
  ชุด วันเด็ก 2505 (457)  (LD) Res-met16-25 พ.ย. 60(17:15) #2 
  ชุด สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2511 (597)   (LD) Res-met130-25 พ.ย. 60(17:24) #2 
 ชุด เอเซี่ยน ครั้งที่ 5 ยังไม่ใช้ (521)  (LD) Res-met35-25 พ.ย. 60(18:29) #2 
 ชุด เอเซี่ยน ครั้งที่ 5 ยังไม่ใช้ (523)  (LD) Res-met69-25 พ.ย. 60(18:31) #2 
 ชุด เอเซี่ยน ครั้งที่ 5 ยังไม่ใช้ (525)  (LD) Res-met84-25 พ.ย. 60(18:32) #2 
 ชุด เอเซี่ยน ครั้งที่ 5 ยังไม่ใช้ (526)  (LD) Res-met161-25 พ.ย. 60(18:33) #2 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ชุดดอกไม้ไทย (17)  (LD) Res-met415-25 พ.ย. 60(20:38) #2 
 ชุด เอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ใช้แล้ว (528)   (LD) Res-met257-25 พ.ย. 60(23:18) #2 
 ชุด เอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ใช้แล้ว (528.1)   (LD) Res-met257-25 พ.ย. 60(23:19) #2 
 ชุด สัตว์ป่าสงวน ชุดที่ 2 ยังไม่ใช้ (808)   (LD) Res-met276-25 พ.ย. 60(23:23) #2 
 ชุด รำไทย ยังไม่ใช้ (607)  (LD) Res-met156-26 พ.ย. 60(18:04) #1 
 ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียน จม 2507 ยังไม่ใช้ (502)  (LD) Res-met481-26 พ.ย. 60(18:07) #1 
 ชุด วันสหประชาชาติ ยังไม่ใช้ (356)  (LD) Res-met296-26 พ.ย. 60(18:09) #1 
 แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ 3 ดวง (Mix 1)  (LD) Res-met57-26 พ.ย. 60(18:13) #1 
 แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ 3 ดวง (Mix 2)  (LD) Res-met124-26 พ.ย. 60(18:14) #1 
 US Postage Mint F-VF NH (MU7)   (LD) Res-met31-22 พ.ย. 60(18:11) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU8)   (LD) Res-met115-22 พ.ย. 60(18:13) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU11)   (LD) Res-met117-22 พ.ย. 60(19:12) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU12)   (LD) Res-met128-22 พ.ย. 60(19:49) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU13)   (LD) Res-met96-22 พ.ย. 60(19:51) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU14)   (LD) Res-met87-22 พ.ย. 60(19:52) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU15)   (LD) Res-met99-22 พ.ย. 60(19:53) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU16)   (LD) Res-met138-23 พ.ย. 60(15:10) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU17)   (LD) Res-met160-23 พ.ย. 60(15:12) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU18)   (LD) Res-met85-23 พ.ย. 60(15:14) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU19)   (LD) Res-met143-23 พ.ย. 60(15:16) #3 
 US Postage Mint F-VF NH (MU20)   (LD) Res-met14-23 พ.ย. 60(15:19) #3 
  แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ รัชกาลที่ 9 (472/4)  (LD) Res-met8-23 พ.ย. 60(18:45) #4 
  แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ รัชกาลที่ 9 (472/6)  (LD) Res-met10-23 พ.ย. 60(18:50) #4 
  แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ รัชกาลที่ 9 (472/10)  (LD) Res-met16-23 พ.ย. 60(18:51) #4 
  แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ รัชกาลที่ 9 (473.10.1)  (LD) Res-met16-23 พ.ย. 60(19:31) #4 
  แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ รัชกาลที่ 9 (474.6.1)  (LD) Res-met10-23 พ.ย. 60(19:33) #4 
 แผ่นที่ระลึก UN ยังไม่ใช้ (un.ss)  (LD) Res-met92-24 พ.ย. 60(15:33) #4 
 แสตมป์ดวงแรกของ UN ยังไม่ใช้ (un1.6)  (LD) Res-met65-24 พ.ย. 60(15:50) #4 
 แสตมป์ดวงแรกของ UN ยังไม่ใช้ (un1.4)  (LD) Res-met45-24 พ.ย. 60(15:51) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un03)  (LD) Res-met31-24 พ.ย. 60(15:53) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un04)  (LD) Res-met17-24 พ.ย. 60(16:15) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un05)  (LD) Res-met55-24 พ.ย. 60(16:16) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un06)  (LD) Res-met13-24 พ.ย. 60(16:17) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un07)  (LD) Res-met57-24 พ.ย. 60(16:46) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un08)  (LD) Res-met17-24 พ.ย. 60(16:47) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un09)  (LD) Res-met29-24 พ.ย. 60(16:48) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un10)  (LD) Res-met37-24 พ.ย. 60(16:49) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un11)  (LD) Res-met25-24 พ.ย. 60(17:29) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un12)  (LD) Res-met24-24 พ.ย. 60(17:30) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un13)  (LD) Res-met21-24 พ.ย. 60(17:31) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un14)  (LD) Res-met12-24 พ.ย. 60(17:32) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un15)  (LD) Res-met18-24 พ.ย. 60(17:52) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un16)  (LD) Res-met14-24 พ.ย. 60(17:53) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un17)  (LD) Res-met12-24 พ.ย. 60(17:55) #4 
 แสตมป์ของ UN ยังไม่ใช้ (un18)  (LD) Res-met13-24 พ.ย. 60(17:56) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH02  (LD) Res-met65-25 พ.ย. 60(13:05) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH05  (LD) Res-met173-25 พ.ย. 60(15:19) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH21  (LD) Res-met9-26 พ.ย. 60(18:14) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH22  (LD) Res-met17-26 พ.ย. 60(18:15) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH23  (LD) Res-met35-26 พ.ย. 60(18:16) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH24  (LD) Res-met47-26 พ.ย. 60(18:17) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH25  (LD) Res-met31-26 พ.ย. 60(18:17) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH28  (LD) Res-met10-26 พ.ย. 60(18:20) #4 
 USA 1931 Air-Mail ไม่ใช้  (LD) Res-met61-26 พ.ย. 60(18:24) #4 
 USA 1917 Regular Issued Scott # 517 ไม่ใช้  (LD) Res-met890-27 พ.ย. 60(10:54) #4 
 USA 1912 Regular Issued Scott # 419 ใช้แล้ว   (LD) Res-met77-27 พ.ย. 60(15:19) #4 
 USA 1883 Regular Issued Scott # 211 ใช้แล้ว   (LD) Res-met67-27 พ.ย. 60(17:04) #4 
 USA 1887 Regular Issued Scott # 212 ใช้แล้ว   (LD) Res-met9-27 พ.ย. 60(17:05) #4 
 USA 1887 Regular Issued Scott # 214 ใช้แล้ว   (LD) Res-met220-27 พ.ย. 60(17:07) #4 
 USA 1888 Regular Issued Scott # 215 ใช้แล้ว   (LD) Res-met81-27 พ.ย. 60(17:08) #4 
 USA 1888 Regular Issued Scott # 216 ใช้แล้ว   (LD) Res-met52-27 พ.ย. 60(17:10) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH30  (LD) Res-met8-27 พ.ย. 60(22:12) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH34  (LD) Res-met9-27 พ.ย. 60(22:16) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH37  (LD) Res-met5-27 พ.ย. 60(22:18) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH38  (LD) Res-met75-27 พ.ย. 60(22:19) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH39  (LD) Res-met30-27 พ.ย. 60(22:20) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH48  (LD) Res-met137-29 พ.ย. 60(16:50) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH54  (LD) Res-met32-29 พ.ย. 60(16:56) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH57  (LD) Res-met37-29 พ.ย. 60(16:59) #4 
 แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH58  (LD) Res-met32-29 พ.ย. 60(17:00) #4 
 แสตมป์ไทย ยังไม่ใช้ ตามสภาพ TH59  (LD) Res-met6-29 พ.ย. 60(17:02) #4 
 [NEW]แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH60  (LD) Res-met41-04 ธ.ค. 60(15:42) #4 
 [NEW]แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH61  (LD) Res-met41-04 ธ.ค. 60(15:42) #4 
 [NEW]แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH62  (LD) Res-met72-04 ธ.ค. 60(15:56) #4 
 [NEW]แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH63  (LD) Res-met19-04 ธ.ค. 60(16:34) #4 
 [NEW]แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH64  (LD) Res-met42-04 ธ.ค. 60(16:35) #4 
 [NEW]แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH65  (LD) Res-met118-04 ธ.ค. 60(16:36) #4 
 [NEW]แสตมป์ไทย ใช้แล้ว ตามสภาพ TH66  (LD) Res-met460-04 ธ.ค. 60(17:06) #4 

[ เปิดประมูลสินค้า ] [ ปิดประกาศโฆษณา ]
[ ลงทะเบียน ] [ ดูผลการประมูล ] [ เปลี่ยนรหัสผ่าน ] [ ลืมรหัสผ่าน ] [ ดู feedback ] [ ตรวจสอบรายการประมูล ] [ เงื่อนไขในการให้บริการ ]